Өөрт тохирсон хэлийг сонгоно уу.

Transfer Policy

For the purpose of preventing money laundering or fraud, only eligible Users may have access to the transfer function within KKPoker. Eligible Users will be determined by us according to applicable anti-money laundering (“AML”) rules, regulations and our internal policies. By using the transfer function, you acknowledge and agree to the Transfer Policy.

Transfer Limit

Please note that minimum and maximum transfer-out and transfer-in amount apply. The minimum amount for both transfer-out and transfer-in is US$1. The maximum amount for transfer-in and transfer-out are subject to AML rules and internal risk management policies and thus vary from User to User. The values may be revised from-time-to-time and we may not notify you in advance.

When your accumulated transfer-out reaches certain amount, we may levy an administrative charge on your future transfer-out.

General Transfer Policy

The transfer function in KKPoker is meant for and only for your use of the Services. Any transfer-out of funds originating directly from deposit or transfer-in will be rejected.

You must not use the transfer function for any illegal or fraudulent purposes. All transfers are subject to our review and approval. Your transfer will be rejected if the we suspect that the transfer involves illegality or fraud of any kind.

You and the recipient of your transfer-out are solely and exclusively responsible and accountable for all or any communication, agreement or transaction involving and/or arising from the use of the transfer function.

KYC Requirements for Transfer

Before you can use the transfer-in function, you need to complete Level 1 KYC via the ID Verification feature in KKPoker. Before you can use the transfer-out function, you need to complete both Level 1 and Level 2 ID Verification in KKPoker.

When you are using the transfer function, we may use your details to verify your identity pursuant to applicable AML rules, regulations and internal policies. Further personal documentation (including but not limited to ID documents, proof of address and bank statements) may be required for verification purpose.

Transfer Processing Time

We will make reasonable efforts to ensure that your transfer-in and transfer-out in KKPoker are processed in a timely manner. We give no warranties regarding the amount of time needed to complete processing.

We will not be liable for any actual or consequential damages arising from any claim of delay or loss as a result of invalid, incomplete or erroneous financial or personal data provided by you with your transfer request.

Other Transfer Information

It is your sole responsibility to ensure that your transfer-out is sending to your intended recipient. We will not be liable for any actual or consequential damages arising from any claim of mistakes with your transfer-out request.

Any rejected transfer-out will be refunded to your KKPoker Account balance. Any transfer-in that is initially approved but subsequently rejected due to illegal or fraudulent concerns will be debited from your KKPoker Account balance. You may refer to Real Money Transaction Processing and Currency Conversion for more details.

Help with Transfer

Please contact info@kkpoker.net with any questions about the Transfer Policy.

KKPoker-н санал болгодог бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг (вебсайт, таблет, гар утасны аппликэйшнээр дамжуулан) хамтад нь "Үйлчилгээ" гэж нэрлэдэг.

Үйлчилгээнд нэвтрэх нь зарим улс орны оршин суугчид эсвэл тэдгээрийн оршин сууж буй улсын хувьд хууль ёсны бус байж болно. Энд үзүүлсэн үйлчилгээ нь KKPoker-с захиалах, бооцоо тавих, тоглоом тоглох эсвэл бусад үйлчилгээнд хамрагдах ийм үйл ажиллагааг хуулиар хориглосон үед үүнийг ашиглах санал, хүсэлт, урилга илгээх биш юм. Тухайлбал, АНУ-ын иргэн эсвэл оршин суугчид аливаа үйлчилгээг ашиглах ёсгүй.

Aceking IOM Limited бол 49 Victoria Street, Douglas, Isle of Man, IM1 2LD хаягтай KKPoker-н эзэмшдэг брэнд бөгөөд бүртгэлтэй бизнесийн нэр юм.

Онлайн мөрийтэй тоглоомын тухай 2001 оны хуулийн дагуу 2019 оны 7-р сарын 24-ний өдрөөс хойш Мэн арлын мөрийтэй тоглоомын хяналтын комиссоос зохицуулсан, тусгай зөвшөөрөл авсан (Сүүлийн шинэчлэлт: 2019 оны, 7-р сарын 24). 18-аас доош насны хүмүүс данс үүсгэх ба/эсвэл мөрийтэй тоглоомд оролцохыг хориглоно. KKPoker-т байршуулсан аливаа цэнэглэлт эсвэл хожлын мөнгө найдвартай бөгөөд Мэн арлын хуулийг дагаж мөрдөх болно.